Đọc Truyện [Băng Cửu] Chuyển Sinh

[Băng Cửu] Chuyển Sinh

Tác giả: chinhtienn

Đọc Truyện

Đồng nhân "Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện" - Mặc Hương Đồng Khứu.

CP: Lạc Băng Hà (Băng ca) x Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu)

Thể loại: Đam mỹ, Đồng nhân, Sư đồ, Niên hạ, Ngược,...