Đọc Truyện Chuyển sinh vào Liên Quân Mobile

Chuyển sinh vào Liên Quân Mobile

Tác giả: Pam020504

Đọc Truyện

"Trời đã cho ta chuyển sinh, đã cho ta sức mạnh, đã cho ta gánh vác chuyện sinh tử của thế giới. Nếu vậy thì ta sẽ chiến tới cùng, ta sẽ làm vua của cả thế giới này"
Đối với người trong thế giới này Ma Thần là mạnh nhất, nhưng đối với ta Ma Thần chỉ là điểm bắt đầu mà thôi. Để cứu vớt được thế giới này thì phải tiến xa hơn nữa