Đọc Truyện [Đam mỹ - Mạt thế - Xuyên thư] Tình tiết có vấn đề - Phược Thiên Yên Nhã

[Đam mỹ - Mạt thế - Xuyên thư] Tình tiết có vấn đề - Phược Thiên Yên Nhã

Tác giả: LacDinhDang

Đọc Truyện

Tác phẩm: Tình tiết có vấn đề

Tác giả: Phược Thiên Yên Nhã

Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, hệ thống, mạt thế, dị năng, 1x1, HE.

Tuyệt phối: Tưởng Thần x Phạm Nguyên

Đặc tính: Phản diện tâm lý vặn vẹo (ngạo kiều tạc mao) công x Boss ẩn nội tâm đa chiều (ôn nhu thâm tình) thụ.

....