Đọc Truyện MẠT THẾ CHI CHỮA TRỊ HỆ NỮ PHỐI

MẠT THẾ CHI CHỮA TRỊ HỆ NỮ PHỐI

Tác giả: _TTTTTTT_

Đọc Truyện

Văn Án:

Tỉnh lại sau giấc ngủ, xuyên qua dị thế, dĩ nhiên phát hiện mình xuyên đến trong tiểu thuyết, còn trở thành ác độc bia đỡ đạn nữ phối.

Ha hả, linh tuyền không gian? Còn có thể tiểu diện tích trữ vật trồng trọt? Mình có thể vươn mình làm nữ chủ sao?

Cái gì? Thế giới này chỉ có trong tiểu thuyết cái kia nữ chủ mới có thể dẫn dắt nhân loại trùng Kiến Văn minh xã hội?

Được rồi, vì nghênh đón cái kia một ngày, trải qua ngày tháng bình an tử.

Dựa vào bởi vì linh tuyền mà mang vào chữa trị năng lực Thủy Hệ dị năng, cùng nàng đồng thời phấn đấu!

Trở thành cái kia có thể sinh tử tương giao chiến hữu đồng bọn!

"Chúng ta đồng thời vì cái kia an ổn sinh hoạt mà nỗ lực thôi!"