Đọc Truyện [Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế

[Mạt thế]Nấu ăn tại mạt thế

Tác giả: LoanNguynThPhng

Đọc Truyện

Hầy, một người như ta, chỉ vì một cái chết lãng xẹt mà xuyên qua mạt thế tiểu thuyết.
Ô kìa, gì đây? Không gian lạ thế? Nấu ăn tại mạt thế sao? Thú vị đấy!
Một câu chuyện slice of life nhẹ nhàng, hài hước của một bạn trẻ xuyên không đến mạt thế.